محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی به مناسبت روز جوان نوشت: جوانگرایی نه آرزو که راه غلبه بر غیر ممکن‌ها با نیروی ‎علی‌اکبر‌های خمینی است.

قالیباف در این پیام نوشت: ‌تحول در قرارگاه سازندگی، پایه گذاری شهر موشکی، نوسازی پلیس و ساخت تهران جدید فقط با میدان دادن به جوانان شدنی بود و دستاورد‌های مهم در مجلس نیز با هم‌افزایی جوانان و باتجربه‌ها به دست آمده است.

جوان‌گرایی راه غلبه بر غیرممکن‌ها است