محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس اخبار غیررسمی دریافتی به مجلس، لایحه بودجه در شورای نگهبان تایید و نهایی شده است.

فرهنگی افزود: منتظر اعلام نظر رسمی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: بر این اساس جلسه بعدی مجلس ۱۵ فروردین برگزار خواهد شد.