امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره اهمیت ثبت رشادت‌های ارتش در تاریخ کشورمان گفت: برگزاری همایش‌هایی همچون اندیشه و قلم در ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی دارند، آن هم به دلیل اینکه کتاب‌هایی که توسط عزیزان هنرمند و دست به قلم ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشته شده توسط داوران داوری و رتبه بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: در این همایش هم از این عزیزان قدردانی می‌شود و هم انگیزه‌ای می‌شود تا برای فعالیت‌های بیشتری در حوزه‌های ادبی نظیر خاطرات در ارتش با انگیزه بیشتری کار کنند.

رئیس ستاد ارتش گفت: تالیف آثار مختلف درباره رشادت‌های ارتش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که این آثار در حوزه دفاع مقدس و خاطرات به رشته تحریر در می‌آید.

وی ادامه داد: ما در این حوزه بسیار تلاش کردیم تا این عزیزان پای کار بیایند و اگر مطلبی در سینه خود دارند آن را به رشته تحریر در بیاورند. تعداد بسیاری از این کتاب‌ها چاپ شده و قابل استفاده است. البته این موضوع هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که این آثار تحت داوری دقیق نیز قرار می‌گیرند.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه آثار ادبی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، یادآور شد: آثار ادبی برای ارتش از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این آثار گنجینه‌ای از نویسندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و درجات مختلف هستند.

وی ادامه داد: این موضوع بسیار اهمیت دارد به خصوص باید تلاش شود تا هر آنچه درباره ارتش واقعا اتفاق افتاده و لازم است برای نسل آینده تبیین شود در آثار ادبی مطرح شود. البته اندیشمندان، محققان و پژوهشگران می‌توانند از این آثار به عنوان یک منبع استفاده کنند.