محسن پیرهادی ‌نماینده تهران با بیان اینکه در این دور از رقابت‌های انتخاباتی آگاهی جریان‌های سیاسی بر اصلاح رویکرد‌شان برای حضور شوراهای شهر وروستا اتفاق خوشایندی است که باید آن را به فال نیک گرفت اظهار داشت: توجه به تخصص مدیریت شهری داوطلبان در فهرست‌بندی انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا مورد اقبال تعدادی از طیف‌های جریان اصولگرا قرار گرفته ‌و تلاش بر این است که در این دوره فهرست ها بر اساس تخصص و تجارب افراد تهیه شوند.

وی افزود: تحرکات جریان اصلاحات نیز حکایت از این دارد که آنها نیز به دنبال تخصصی کردن شوراها شهر و روستاها هستند و به این ضرورت پی برده‌اند، این موضوع که جریان‌های سیاسی‌ اصولگرا و اصلاح‌طلب ‌به این ضرورت و اشتراک نظر رسیده اند که شوراهاباید غیر سیاسی باشند وبه متخصصان سپرده شوند خبر خوبی است که برای به ثمر رسیدن آن باید به دور از رقابت ها و مرز‌بندی‌های سیاسی تلاش کرد.

‌عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه همه احزاب و تشکل‌ها باید به دنبال تخصصی شدن شوراها گام بردارند‌، خاطرنشان کرد:  سیاست‌زدگی شوراها سم مهلک مدیریت شهری است که آنها را از دایره وظایف و تعهداتشان دور کرده ‌و شهر و مدیریت شهری را به عرصه ‌تاخت و تاز سیاسی بدل کرده است.

وی با بیان اینکه منافع و حقوق عمومی و مشارکت همه طبقات و سلیقه های مردمی در گروی  تخصصی شدن شوراهاست، گفت: متاسفانه سایه سیاست  آنچنان بر امور شهری گسترده شده ‌و دوقطبی‌سازی‌های سیاسی چنان به همه سطوح زندگی مردم رخنه کرده که یا فرصتی به مردم و متخصصان برای  نقش‌آفرینی در حوزه امور شهری نمی‌رسد یا اینکه مردم دیگر به مسئولان برای کارهای مردمی اعتماد نمی‌کنند و از قرار گرفتن در دسته‌بندی‌های بی‌حاصل سیاسی فراری و دلسرد شده‌اند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری افزود: در سال‌های اخیر فضای مدیریت شهری آن چنان سیاست‌زده شده ‌که قریب‌الاتفاق تلاش‌ها برای واگذاری امور به مردم در قالب تشکل‌های مسئله محور،کانون‌های محله و... با برچسب سیاسی مواجه شده ‌و مردم فکر می‌کنند ایده‌دهندگان به دنبال برداشت سیاسی و انتخاباتی از این دست تشکل‌ها هستند.

نماینده تهران تاکید کرد‌: حقوق عامه در بستر گفتمان علمی و تخصصی مدیریت شهری محقق می‌شود و با کنار زدن سیاست از این عرصه هم مردم به حقوق‌شان دست می‌یابند وهم بستر برای مشارکت آنها در امور شهری فراهم می‌شود.

پیرهادی تصریح کرد‌: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تامین حقوق شهروندی آنها‌، تقویت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات شوراها، توسعه متوازن و عدالت‌محور روستاها، تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تفکیک وظایف ملی و محلی در سطح شهرها و روستاها ارکان اصلی مدیریت شهری است که جز با سیاست‌زدایی از شوراهای شهر و میدان دادن به متخصصان شهری حاصل نمی شود.