عضو شورای عالی کار خبر داد: «در سال جاری، پس از برگزاری ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار سبد معاش خانوار کارگری به میزان ۶۸ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۹۶ ریال به صورت ماهانه تعیین کرد که این رقم به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.»

سبد معیشت یک خانوار کارگری برای هزینه‌های معمولی و ضروری یک خانوار با بعد میانگین ۳.۳ نفر به صورت ماهانه را در برمی‌گیرد که این سبد معیشتی برای امسال ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار پرداخت.‌

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «کمیته تخصصی کارگران در سال ۹۵ بر اساس مصوبه شورای عالی کار به عنوان یکی از ارکان شورای عالی کار و برای تعیین بند ۲ ماده ۴۱ تشکیل شد. مهم‌ترین مولفه‌ی این کمیته تعیین و بررسی سبد معیشت است. واکاوی این سبد از تعیین نرخ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، حمل و نقل، مسکن ، بهداشت و درمان بدست می‌آید و بر این اساس کمیته موظف است تا با بررسی اوضاع حاضر جامعه، نرخ سبد معیشت را تعیین کند.»

وی گفت: «در سال جاری، پس از برگزاری ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار سبد معاش خانوار کارگری به میزان ۶۸ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۹۶ ریال به صورت ماهانه تعیین کرد که این رقم به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.»

توفیقی تصریح کرد: «سبد معیشت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۵۸ درصد رشد داشته است. این در حالی‌ست که تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه به ۴۸.۲  درصد رسیده است. طی جلسات سال گذشته، تصور می‌شد که تورم سال ۹۹ حداکثر ۱۵ درصد باشد اما بررسی وضعیت موجود خبر از ۲/۵ برابر شدن تورم ۱۵ درصدی می‌دهد.مورخ ۴ اسفند ۹۹، نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات کمیته تخصصی حضور یافتند و بر پایه اطلاعات خود مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشت را سبد خوراکی با سهم  ۳۶ درصدی دانستند.»

عضو شورای عالی کار درپایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: «حاصل به روزسانی سبد معیشت، نرخ جدید اعلام شده بود. این نرخ در اثر افزایش نرخ تورم و هزینه ها پدید آمد‌. در سبد معیشت به روز شده، سهم سبد خوراکی‌ها بیش از سایر بخش‌ها عنوان شد چراکه یک کارگر برای معیشت خود، به خوراک بیش از هرچیز دیگر نیاز دارد. اگرچه این موضوع موجب کوچک‌تر شدن خانه‌ی کارگر و زندگی او در حاشیه نشینی شهر می‌گردد اما توافق نظر، بر اهمیت خوراک و بهبود نسبی آن بود.