جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

در این جلسه قرار است، درباره سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بیانیه مشترک ایران و آژانس  بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.