حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از انتخاب مستشاران دیوان محاسبات خبر داد و اظهار داشت: در جلسه عصر امروز کمیسیون بودجه ۱۱ نفر به عنوان مستشار دیوان محاسبات انتخاب شدند.

وی افزود: مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به منظور رسیدگی به سوابق و انتخاب افراد معرفی شده از سوی رئیس دیوان محاسبات جهت تصدی هیأت های مستشاری میهمان امروز کمیسیون بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رأی اعضا، 11 نفر به عنوان مستشاران دیوان محاسبات انتخاب شدند و برای نفر دوازدهم نیز بعدا تعیین تکلیف خواهد شد.

اسامی 11 نفر از مستشاران دیوان محاسبات که در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند به شرح زیر است.

1- ابراهیم شاهرخیان

2- مهدی آقاپور

3- ابراهیم جراره

4- رحیم ممبینی

5- محمود شکری

6- محسن عمرانی

7- سید عباس حسینی

8- عباس نخئی

9- شهرام اشراق

10- کاووس اکبری

11- حسین رازقندی