مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلیل رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دلیل مخالفت با کلیات بودجه، مخالفت نوبخت به عنوان نماینده دولت با اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تلفیق بود و اینکه اعلام کرد ما این اصلاحات را قبول و اجرا نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درمورد اثربخشی و کارآمد بودن این رد کلیات، گفت: دولت بنای اجرا ندارد و اعلام رسمی کرده که ما توان زیر بار رفتن برای اصلاحات مدنظر مجلس را نداریم و تکلیف مجلس خارج از توان ماست. ما از قبل هم می‌دانستیم که دولت خسته، پیر و ناکارآمد است و تلاش خودمان را کردیم که اصلاحاتی به نفع مردم انجام دهیم و دولت اعلام کرده که نمی توانم اجرا کنم.

شریعتی با بیان اینکه دولت 15روز فرصت دارد که لایحه جدید بدهد، گفت: پیش بینی نمی‌کنم که دولت اصلاحات جدی روی لایحه قبلی انجام دهد و مسیر به سمت 5ماه منابع و مصارف برای دولت یا بودجه سه‌دوازدهم می‌رود.