حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز، ادامه رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت و 10 ماده دیگر از این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید. 

وی افزود: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوب کردند که کسانی که اقدام به جعل اختراع یا برندی می‌ کنند، مجازات درجه 5 نقدی 8 تا 18 میلیون تومان در مورد آنها اعمال شود. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: طی این مصوبه چنانچه فرد جاعل مکنت مالی برای پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد، مجازات جایگزین طبق مواد 529، 532 و 533 قانون آئین دادرسی کیفری برای وی درنظر گرفته می‌شود. 

نوروزی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه چنانچه فرد صاحب اثر از شکایت خود از فرد جاعل صرف‌نظر کند، مجازاتی برای فرد جاعل درنظر گرفته نمی‌شود. 

وی افزود: همچنین در ادامه جلسه امروز کمیسیون ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 بنا شد تا پیشنهادات کمیسیون قضایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده، در زمان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس مطرح شود.