کارشناس BBC با اعتراف به قدرت موشکی ایران گفت: ایران به توانایی موشک‌های نقطه زن دست یافته که اهدافی را در دور دست هدف قرار می‌دهند؛

آمریکا تاکنون هیچ واکنشی به این موشک‌ها نشان نداده و ترامپ هم کاری نتواست بکند.