مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم خبر خوشی را درباره حل شدن مشکل  کارت بانکی افغانستانی ها اعلام کرد.

 

توانگر