محمود عباس زاده ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «پارس نیوز» ضمن اشاره به لزوم لغو تحریم ها تا 3 اسفندماه بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، بیان کرد: مصوبه ای که مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها داشته مبنای اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشورمان است و قانونی که در مجلس تصویب شد، کاملا حساب شده و برمبنای محاسبه دقیق و توانمندی های کشور است.

وی افزود: این مصوبه و اقدامات گام به گام ایران ، در مقابل تعهداتی است که اروپایی ها در برجام وعده دادند و عمل نکردند. بنابراین طبق این مصوبه از طرف مقابل خواستیم به تعهدات خود عمل کنند و اگر عمل نکنند به تدریج اقداماتی که در قانون مذکور ذکرشده است را اجرایی و دولت ملزم به اجرای آن ها خواهد بود.

عباس زاده در واکنش به این که آیا با این فشارها آمریکا تحریم ها را علیه ایران لغو می کند؟ ابرازکرد: آمریکایی ها تحریم ها را لغو نخواهند کرد و اصلا تحریم ها برای لغو شدن طراحی نشده است. بنابراین ما باید به دنبال خنثی کردن تحریم های آمریکا باشیم. آمریکا هیچ وقت به دنبال کم کردن فشارها و تحریم ها نخواهند بود. ما باید تمرکزمان بر ظرفیت های داخلی باشد و با منابعی که در اختیار داریم باید مولدسازی اقتصاد را پیش بگیریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم عنوان کرد: اولویت ها ما باید ارتباط حسنه با همسایگانمان باشد که بیش از 500 میلیون جمعیت دارند. همچنین کشورهای عضو اکو و کشورهای مستقل را می توانیم با دیپلماسی فعال و هوشمندانه با خودمان همراه و ارتباطات جهانی موردنیازمان را داشته باشیم. اما آن هم به نوعی وابسته به اقتدار داخلی کشور است. اقتدار به معنی واقعی کلمه در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی.

او گفت: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. ما باید طوری کشورمان را اداره کنیم که آمریکایی ها مجبور شوند تحریم ها را بردارند. باید آن ها را مجبور کنیم زمانی که ما را تحریم می کنند خودشان تحریم شوند. قانون نوشته شده مجلس نیز به اروپایی ها مهلت داده است به تعهداتشان عمل کنند و اگر نکنند ما اقدام متقابل انجام می دهیم.

عباس زاده درانتها خاطرنشان کرد که ما در مجلس شورای اسلامی می خواهیم با این قانون میدان بازی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهیم و نمی خواهیم ایران در میدان حریف با قاعده آن ها بازی کند. ما قصد داریم از این به بعد در زمین خودمان بازی و قواعد بازی را نیز خودمان تعیین کنیم.