ابراهیم رضایی با تاکید بر ضرورت تقویت بودجه دفاعی کشور ،گفت: پیگیری برای افزایش بودجه دفاعی باید یکی از اولویت های مجلس شورای اسلامی باشد چرا که با وجود قرار گرفتن در یک منطقه پر آشوب، ما از حیث بودجه دفاعی در سطح پایینی نسبت به کشورهای منطقه قرار داریم.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، برخی از صنایع ما در حوزه دفاعی نیاز به نوسازی و به روز شدن دارند که نیازمند بودجه است و باید در بودجه امسال و سال های آینده این نوسازی ها لحاظ شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته بیشتر از اینکه افزایش بودجه دفاعی مورد تاکید قرار گیرد، تحقق صد درصدی آن باید مد نظر باشد چرا که یکی از گلایه‌های نیروهای نظامی و صنایع دفاعی ما تحقق نیافتن بودجه است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در سال‌های گذشته، در برخی موارد کمتر از ۵۰ درصد از بودجه برخی از صنایع دفاعی و نیروهای نظامی و انتظامی ما تخصیص یافته است که مجلس وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی خود در تحقق بیشتر منابع دیده شده در بودجه اهتمام داشته باشد.

وی اظهار داشت: نحوه توزیع بودجه همواره مورد انتقاد بوده و اصلاح ساختار توزیع بودجه یک ضرورت و مطالبه رهبر معظم انقلاب است و باید محقق شود.