ابراهیم عزیزی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم اخراج نیروهای تروریستی آمریکا از منطقه در پی ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در گفت وگو با پارس نیوز بیان کرد: واقعیت این است که آمریکایی ها دست به جنایت بی شرمانه و بی رحمانه ای زدند و البته از نظام سیاسی و هئیت حاکم آمریکا که در وجود تک تک آن ها خوی وحشی گری و ضد بشری ساری و جاری است انتظاری غیر از این نیست. آمریکایی ها سال هاست که نان خودشان را از خون بی گناهان تامین می کنند.

وی افزود: آمریکایی ها علیرغم تمام شعارهایی که می دهند اقدامات ضد بشری خود را پیش میبرند شعار حقوق بشر سر می دهند اما علیه حقوق بشر عمل می کنند. شعار آزادی می دهند اما علیه آزادی ملت ها و دولت ها اقدام می کنند. شعار استقلال می دهند اما استقلال کشورها و ملت ها را نادیده می گیرند.

ابراهیم عزیزی ادامه داد : آمریکایی ها هر شعاری که می دهند بر عکس آن عمل می کنند و منافع خودشان را در مقابله و مبارزه با ملت های آزادی خواه جستجو می کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص شهادت سردار دل ها شهید سلیمانی بیان کرد: موضوعی که در این رابطه وجود دارد این است که قطعا و یقینا ما انتقام خون شهید سلیمانی را خواهیم گرفت. شاید زمان آن دیر یا زود شود اما بدون شک این انتقام سخت از کسانی که این جنایت ننگین را مرتکب شدند گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با صبر، برنامه، حوصله و با نگاه دقیق این موضوع را پیش میبریم و بدون شک انتقام خون این شهید بزرگوار را خواهیم گرفت.

عزیزی تاکید کرد :مهمترین راهبرد کشورهایی مثل ایران و عراق که آن ها هم شهید ابومهدی را در این حادثه جنایتکارانه از دست دادند، این است که خروج آمریکایی ها از منطقه را به صورت جدی دنبال کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها باید بپذیرند که حضورشان در منطقه ضد آزادی مردم منطقه است و منافع ملت ها را مورد خدشه قرار می دهد و این خواسته به حق مردم تمام منطقه است که آمریکا باید برود.

این نماینده مجلس یادآورشد :مبارزان عراقی و تمام آزادی خواهان حتما اقدامات جدی خواهند داشت. به نظر می آید آمریکایی ها اگر عقل استراتژیک داشته باشند باید هرچه زودتر خودشان را از این منطقه خارج کنند و گرنه با اقدامات عمیق تری روبرو خواهند شد.

عزیزی گفت: البته هم اکنون هم شواهد این خروج مشخص شده است. تعداد زیادی از سربازان آمریکایی از منطقه خارج شده اند.

*آمریکا می داند کوچک ترین ضربه ای بزند، سیلی محکم تری خواهد خورد

وی اظهار داشت: بدون تردید در آینده مابقی نیروهای خودشان را هم از منطقه خارج خواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران مسرانه از نظام سیاسی حاکم برعراق این موضوع را طلب می کند که مصوبه پارلمان را اجرایی کند و اجازه حضور آمریکایی ها در منطقه را ندهند و با هر فرصتی که در اختیار دارند این مطالبه به حق مردم عراق را اجرایی کنند.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: آمریکایی ها بارها ثابت کرده اند که بسیار ضعیف تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهند با ملت بزرگ و شجاعی مثل ایران خودشان را درگیر کنند. چرا که می دانند ایران درها را به روی آن ها بسته است. می دانند که اگر ضربه بزنند ضربه محکم تری خواهند خورد.

عزیزی تصریح کرد: آمریکایی ها به این موضوع واقف هستند که ظرفیت های زمینی، هوایی، دریایی ایران بی شمار است به ویژه اینکه کشور بزرگ و قدرتمند ایران متکی است به نیروهای بی پایان مردمی و داوطلبانی که برای رویارویی با نظام سلطه و جنایتکاران ساعت شماری می کنند.