صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار به شرح زیر است:

بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

سؤال مشترک آقایان احمد نادری و سیدنظام الدین‌موسوی نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی

سؤال آقای سیدسلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم جهاد کشاورزی

گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (در اجرای تبصره «۱» ماده «۲۱۹» قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)