مهدی اسماعیلی با بیان اینکه بودجه آموزشی در کشور باید متناسب با شأن این حوزه باشد با توجه به تلاش‌های حوزه آموزش برای ارتقای بودجه این بخش، اظهار کرد:  نزدیک به 800 مورد پیشنهاد در حوزه‌های مختلف، آموزش، تحقیقات و فناوری به کمیسیون رسیده است که طی چندین نشست تخصصی این موارد در کمیته‌های 6 گانه کمیسیون با دقت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد کمیسیون آموزش مجلس، توجه به شأن و منزلت معلمان است و در این راستا اعضای کمیسیون توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشتی معلمان در قالب طرح‌های مختلف از جمله رتبه بندی خواهند داشت و مصوبه‌های پیشنهادی زیادی در این راستا و در زمینه رفاهیات فرهنگیان داشته‌ایم.

اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای تهیه تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در ردیف‌های بودجه‎‌ای برای آن اعتبار پیش بینی خواهیم کرد و پیشنهاد آن به کمیسیون تلفیق تدوین شده است؛ اختصاص ردیف اعتباری برای تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی، تقویت شبکه زیرساخت اینترنت و مهم‌تر از همه، اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای تهیه تبلت دانش آموزی  برای دانش آموزان مناطق محروم است.

تدوین پیشنهادی برای افزایش حقوق نیروهای خدماتی مدارس

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: همچنین پیشنهادی برای ساماندهی نیروهای خدماتی مدارس تدوین شده چرا که این عزیزان در رتبه بندی فرهنگیان دیده نشده‌اند و با توجه به اینکه قشر آسیب پذیر و زحمتکشی در مدارس هستند، نیازمند توجه ویژه در لایحه بودجه هستند لذا پیشنهادی جداگانه برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.

اختصاص اعتباری پیشنهادی برای تقویت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی

اسماعیلی، تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را یکی دیگر از مصوبات بودجه‌ای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برشمرد و گفت:  با توجه به کمبود شدید معلم در آموزش و پرورش و ضرورت جذب نیروهای کارآمد این مصوبه نیز یکی دیگر از مصوبات مهم کمیسیون آموزش برای ارائه به تلفیق است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه موارد دیگری از جمله «رایگان شدن گاز، آب و برق مدارس در صورت رعایت الگوی مصرف»، «گازرسانی به مدارس مناطق محروم» و «توجه به توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس» از جمله موارد دیگری است که کمیسیون آموزش در این موارد نیز مصوبه پیشنهادی تدوین کرده است، تصریح کرد: همه این موارد در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم رأی مثبت کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس را هم برای این موارد جلب کنیم.