علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه 7 دی) این کمیسیون اظهار داشت: مواد ارجاعی از صحن علنی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.

وی افزود: ماده ۴ این طرح که به معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدها مربوط بود اصلاح شد. همچنین ماده ۷ این طرح که به وزارت کشور و تعریف سامانه برای ثبت نام داوطلبین باز می‌گشت بررسی شده و اصلاح شد. 

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: ماده ۱۱ این طرح که به اصلاح ماده ۵۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته بود مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

حدادی اظهار داشت: اصلاح مواد ارجاعی در کمیسیون شوراها نهایی شده و در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.