معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد که شهید قاسم سلیمانی دردآورترین شخص برای آمریکا بود و به همین دلیل ترامپ برای ترور مستقیم وی تصمیم گرفت.

شیخ نعیم قاسم گفت: اگر شهید قاسم سلیمانی دردآورترین شخص برای آمریکا و طرح‌های استکباری آن نبود دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصمیم به ترور مستقیم و آشکار وی نمی‌گرفت.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود: همچنین اگر موفقیت‌های شهید سلیمانی و پیروزی‌های محور مقاومت توسط ایشان نبود وی در دل‌های مردم به این جایگاه عظیم دست نمی‌یافت.