سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو از بندر هوسان در باکو بازدید کرد و در جریان روند ترانزیت کالا بین دو کشور قرار گرفت.

وی در این باره در توئیتی نوشت: در راستای تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی کالا بین ایران و جمهوری آذربایجان از بندر هوسان در باکو - یکی از پایگاه‌های مهم صادرات و واردات در خزر- بازدید کردم.

وی افزود: سه کشتی ایرانی را در حال تخلیه کالاهای ایرانی دیدم که امیدبخش بود.

موسوی به کارگیری کشتی‌های رورو در خزر را نیاز امروز و فردا خواند.