ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت و گو با پارس‌نیوز درباره وضعیت کرونا و احتمال قرنطینه اظهار داشت: کمیسیون از ابتدای شروع کار خود با همه‌گیری ویروس کرونا و مشکلات ناشی از آن درگیر بود لذا جلسات متعددی درپی بررسی و کاهش مشکلات این بیماری برگزار شد.

وی افزود: طی جلسه اخیر کمیسیون با وزیر بهداشت ، همه‌گیری ویروس کرونا بررسی و توافق شد اگر تمام شرایط مهیا بود، برای کنترل این بیماری، شهر تهران به مدت سه هفته قرنطینه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: گسترش اخیر ویروس کرونا و تعداد بالای قربانیان نیازمند تدبیر ویژه و توان اجرایی است.

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: درحال حاضر شناخت جامعی نسبت به بیماری کرونا و درمانی برای آن وجود ندارد، بنابراین پیشگیری بزرگترین راهکار کنونی است.»

وی خاطرنشان کرد: اعضای حاضر درجلسه، بر باور قرنطینه کردن شهرها بودند اگرچه قرنطینه کردن نیازمند امکانات و توان اجرایی است و در وهله نخست باید توانایی‌ها را درنظر گرفت و سپس در پی جداسازی اجتماعی اقدام کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم بیان داشت: وزارت بهداشت به همراه کمیسیون بهداشت مجلس، نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی درپی تدوین برنامه‌ای پایدار و کارشناسی شده هستند تا از موج‌های آینده این بیماری جلوگیری و شرایط حال حاضر را کنترل کنند.

ملک فاضلی عنوان کرد: واقعیت های محیط و ناتوانی های اجرایی از جمله موضوعاتی هستند که در برابر اعمال قرنطینه تهران ایستاده‌اند،. لازمه قرنطینه کردن درنظرگرفتن  توانایی کسب و کارها برای تعطیل شدن است. اگر کسب‌‌وکارها تعطیل شوند، کارگر قادر به تامین معیشت روزانه خود خواهد بود؟ آیا مردم به شمال کشور سفر نخواهندکرد؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی پیش از اعمال قرنطینه ضرورت دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درپایان این گفت‌وگو گفت : تا مادامی که نتوانیم ابزار قرنطینه را فراهم کنیم جامعه از ما تبعیت نمی‌کند؛ علت گسترش این بیماری نیز همین است! هنگامی که ما شهر قرنطینه شود، حمایت مالی مردم اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.