صبح امروز ۲۲ محبوس ایرانی در کشور عراق از طریق مرز بین‌المللی شلمچه تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند. 

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ، اظهار کرد: امروز با رایزنی‌های صورت گرفته ۲۲ محکوم ایرانی زندانی شده در زندان‌های عراق از طریق مرز شلمچه تحویل مقامات ایرانی داده شدند. 

وی عنوان کرد: اتهام اکثر این محکومان قاچاق مواد مخدر است، اکنون این افراد دوران محکومیت خود را در زندان‌های ایران سپری می‌کنند. 

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حدود ۴۰۰ محکوم ایرانی در زندان‌های عراق دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند که برای انتقال آنها به کشورمان در حال رایزنی هستیم. 

وی افزود: ورود غیر مجاز و قاچاق مواد مخدر از جمله جرایم این محکومان است.