احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس باید لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهد،گفت: دولت ۸۸ لایحه را در دوره قبلی به مجلس ارسال کرده بود که همه آنها جهت بررسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر دولت چند لایحه را به صورت دوفوریتی به مجلس ارسال کرده است و همچنین ۲۸ طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت بررسی قرار داشت که غالبا مرتبط با مشکلات روز مردم است.

عضو هیئت رئیسه م جلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود این ما لوایح دولت را هم در اولویت بررسی قرار دادیم، تصریح کرد: سه لایحه دوفوریتی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: اگر امروز دولت لایحه ای را به ما برساند، ما مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده که دو روز بعد آن را در دستور کار قرار دادیم، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی اظهارداشت: همچنین دولت چندین لایحه عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.