عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح تعارض منافع با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه نماینده دولت عنوان کرد که دولت بنا دارد تا لایحه‌ایی در این باره به مجلس ارائه کند اما تصمیم کمیسیون بر این شد که رسیدگی به طرح را آغاز کند و هر زمان که لایحه دولت نیز به مجلس ارائه شد آن را در طرح مذکور تلفیق کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در نهایت پس از بحث و بررسی در مورد این طرح کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

گودرزی خاطرنشان کرد: در این طرح فرصتی برای دولت تعیین شده تا مدیران دو تابعیتی را شناسایی و آنها را از کار برکنار کند و نیز دیگر اجازه به کارگیری افراد دو تابعیتی را در سمت‌های مدیریتی نداشته باشد.

وی افزود: همچنین در این طرح پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از افرادی که در سیستم‌های اداری انحرافات و مفاسد را افشا کنند شده است تا موقعیت‌ شغلی و کاری‌شان به خاطر افشای مفاسد به خطر نیفتد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: از آنجایی که این طرح جلوی اقداماتی را که موجب تعارض منافع و ترجیح منافع فردی و گروهی به منافع عمومی را می‌گیرد به طرح تعارض منافع موسوم شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه طرح کارگزاران بیمه کشاورزی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون با ادامه بررسی این طرح مخالفت کرد که البته نتیجه این مخالفت کمیسیون باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذاشته شود.