محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بازگشت پیکر هفت شهید مدافع حرم منطقه خان‌طومان در توییتر نوشت:

آب زنید راه را هین که نگار می رسد...

فداکاری و از خودگذشتگی بلباسی‌ها بود که نگذاشت آب در دل بچه‌های این آب و خاک تکان بخورد. خود را به مسیر سیل انداختند تا کسی را آب نبرد. خداوند به خانواده‌هایشان صبر دهد.