مجتبی یوسفی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: نگاه جامعه و اقتصاد به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اتفاقات ناخوشایندی مانند تورم‌های هیجانی، گرانی اجاره و خرید و حتی احتکار مسکن را در پی داشته و بر مشکلات این بخش افزوده است. هرچند این نوع نگاه، تا حدی ناشی از شرایط کلان اقتصادی بوده که مسکن را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده است؛ اما جلوگیری از تبدیل بیش از حد این کالای با دوام به یک مقصد برای سرمایه گذاری، راهکارهای متعددی دارد که در جهان تجربه شده است از جمله این راهکارها اخذ مالیات است که علاوه بر تامین درآمد پایدار از این محل برای دولت‌ها، منجر به جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه ای در اقتصاد می شود و عرضه را افزایش می دهد.

به گفته وی اعمال مالیات بر خانه های خالی باعث جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و افزایش متعدد قیمت آن می‌شود و این اقدا، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت می بندد و تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و از طرفی به افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم منجر می‌شود.

این نماینده مجلس یادآوری کرد: مجلس با حرکت در بخش تولید و نظارت بر مسکن و قیمت‌های این بخش می‌تواند، بازار را از حالت سفته‌بازی خارج کند و در قالب طرح جهش تولید، سه موضوع تامین زمین ارزان، تسهیلات مناسب و مصالح با کیفیت به طبقات کمتر برخوردار برای بهره مندی از مسکن مناسب کمک خواهد کرد.