گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان جدید الورود به مجلس یازدهم امروز (چهارشنبه)‌در جلسه علنی قرائت شد.

به این ترتیب نمایندگان منتخب جدیدالورود به مجلس یازدهم عبارتند از:

 شبیب جویجری منتخب مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ، علیرضا زندیان منتخب مردم بیجار، علی اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم، علیرضا عباسی منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس، حسین رجائی ریزی منتخب مردم لنجان، بهزاد علیزاده منتخب مردم دره شهر و آبدانان و بدره، ابراهیم عزیزی منتخب مردم کرمانشاه،مجتبی بخشی پور منتخب مردم اسلام آباد غرب، عبدالجلال ایری منتخب مردم کردکوی و بندر ترکمن و بندر گز، مهدی باقری منتخب مردم زنجان و طارم

مراسم تحلیفش این نمایندگان جدید در یکشنبه 6 مهر برگزار شده و آنها با حضور در جایگاه هیأت رئیسه مراسم سوگند یاد کردند.

اعتبارنامه این ۱۰ منتخب جدید در همان روز به شعب زیر ارجاع شده بود: 

عبدالجلال ایری (شعبه ۱۱) ، مهدی باقری (شعبه ۸)، مجتبی بخشی‌پور (شعبه ۲) ، شبیب جویجری (شعبه ۲) ، حسین رجایی‌ریزی (شعبه ۱۳)، علیرضا زندیان (شعبه ۴)، اصغر سلیمی (شعبه ۹) ، علیرضا عباسی (شعبه ۱۱)، ابراهیم عزیزی (شعبه ۱۲) و بهزاد علیزاده (شعبه ۷).