محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در توییتر نوشت: گفت‌وگوی صمیمانه‌ای در شورای روابط خارجی داشتم. تاکید کردم که آمریکا با شکستش در شورای امنیت سازمان ملل به طور کامل به انزوا کشیده شده.

نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران تفاوتی ندارد. تنها راه هر رئیس‌جمهوری در آمریکا جلب اعتماد برای ورود مجدد به برجام بوده. ایران همیشه برای گفت‌وگوهای منطقه‌ای آماده است.