سیدجواد ساداتی‌نژاد  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: با دستور رئیس مجلس چندین جلسه ویژه در کمیسیون کشاورزی با موضوع نهاده‌های دامی برگزار شده است.

وی افزود: این موضوع به صورت خاص از سوی کمیسیون کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و حتی با بخش‌های خصوصی که در حوزه تولید مرغ گوشتی فعال هستند هم نشست‌های متعددی برگزار کردیم ضمن اینکه در همین راستا با سازمان حمایت و بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم نشست‌هایی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: تلاش‌هایی که در این باره صورت گرفته منجر به تسهیل فرایند تخصیص ارز به نهاده‌های دامی شده است و وضعیت نسبت به ماه گذشته بهتر است.

ساداتی‌نژاد گفت: با پیگیری‌های متعدد تخصیص ارز نسبت به ماه گذشته و ترخیص نهاده‌های کشاورزی از گمرکات وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده اما کماکان این موضوع از سوی مجلس دنبال خواهد شد.

وی افزود: بحث امنیت غذایی در کشورمان بسیار مهم است و از بانک مرکزی انتظار داریم که ارز مورد نیاز را برای واردات نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته و برای تخصیص آن هم سرعت را بیشتر کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دقت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی نداشته باشیم این موضوع می‌تواند بر تولید اثر گذاشته و بازار را مجدداً دچار چالش کند اما تلاش ما آن است که ضعفی که در تأمین نهادهای دامی وجود دارد را با پیگیری‌های متعدد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کرده تا مشکلات برطرف شود.

ساداتی‌نژاد گفت: اگر به دنبال رفع کامل این مشکل است بایستی اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که هم‌اکنون به وزارت صمت واگذار شده به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد تا یک نفر پاسخگو بوده و ناظر بر امور باشد. اما هم‌اکنون واگذاری این اختیارات به وزارت صمت باعث شده کارها دچار کندی شود.