امیرحسین بانکی پور در گفت و گو با پارس نیوز عنوان می کند: طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجالس قبلی مطرح بوده و در مجلس دهم توسط کمیسیون فرهنگی در نوبت طرح سهم بوده که فرصت نشده است، به همین علت قرار شده که ظرف یکماه کمیسیون فرهنگی با محوریت کمیته خانواده که خودم مسئول آن هستم، این طرح را با مرکز پژوهش ها و مرکز تبلیغات اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی بررسی کند و قسمت هایی که ایراد دارد را برطرف و آن را در نوبت سهم بگذارد.

وی افزود: درحال حاضر رفع ایرادات و اصلاح مواد یک تا 22 طرح جمعیت و تعالی خانواده انجام شده و در تلاش هستیم به سرعت طرح را به سرانجام مشخصی برسانیم .ولی بررسی های کلیدی و اساسی این طرح نیازمند این است که در کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده دنبال شود و پیش تر هم این مسئله را مطرح کرده بودیم که پیش از بحث و گفت و گو در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده، طرح جمعیت و تعالی خانواده که از دوره‌های قبل در کمیسیون فرهنگی معطل و بلاتکلیف مانده است را تعیین تکلیف و به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری قانون تسهیل ازدواج هم بیان می کند: مواد اساسی آن قانون را در همین طرح پیش بینی کردیم و پیگیری های نظارتی هم باید در کمیسیون ویژه دیده شود. این قانون را که مجلس قبل پیگیری کرده بود، به موانعی برخورد بود و این موارد در این طرح پیش بینی شده است.

به گفته وی،«قانون تسهیل ازدواج » ناظر به اجرای بخشی از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست‌های کلی جمعیت است. این قانون در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده و در آن به واگذاری «مسکن موقت» به جوانان تازه ازدواج کرده و « دراختیار قرار دادن سالن‌ها و تالارهای دولتی برای  مراسم عروسی» تا « در اولویت قرار گرفتن متاهلین برای فرصت‌های شغلی» اشاره شده است. مجلس باید به عنوان ناظر اجرایی شدن موارد مندرج در این قانون را از دولت و نهادهای مربوطه پیگیری کند و در صورت لزوم برای اجرای آنها قانون تصویب کند.