به گزارش پارس نیوز به نقل از آخرین خبر؛ بی شک خانواده لاریجانی در یک دهه اخیر یکی از بانفوذترین خانواده های سیاسی ایران بوده است، برادرانی که هر کدام مسئولیت سنگینی را عهده دار بودند، اما این روزها هر کدام به نحوی از مسندهای خود کنار می روند ...