به گزارش پارس نیوز، سعید آجرلو در یادداشتی عنوان کرد: آقای موسوی لاری گفته اند که نگاه اصول گرایان به مردم مثل رعیت است در حالی که اصلاح طلبان مردم را ولی نعمت خود می دانند. ایشان همچنین گفته اند که اصول گرایان به خودشان هم رحم نمی کنند مثل حمله به روحانی.

به صورت مختصر چند نکته می شود در این رابطه گفت.

١- اینکه شما جناح مقابل خودتان را متهم کنید که به مردم مثل رعیت نگاه می کند نشان از نوعی مطلق نگری و انحصارگرایی در تفکر اصلاح طلبان است که دقیقا نقطه مقابل ادعای شان که نسبی گرایی است قرار می گیرد.

٢- آقای موسوی لاری باید پاسخ دهد که اگر مردم در تفکر آنها ولی نعمت هستند پس چرا آرای احمدی نژاد را به پخش سیب زمینی و تراول ربط دادید و با این کار بدترین توهین را به مردم کردید؟ چرا آرای رقیب تان را پوپولیستی و عوام فریبانه خواندید ؟ نمونه هایی مشابه این نشان می دهد که اتفاقا نگاه جناح شما به مردم گزینشی و نفع گرایانه است.

٣- ایشان می گویند که روحانی هم جناحی اصول گرایان است؛ ادعای بزرگی را مطرح می کنند که شاید تکذیبش سخت شود، غافل از آنکه همان گونه که در نظر مردم اصول گرایان باید هزینه احمدی نژاد را می دادند ، اصلاحات هم باید هزینه روحانی را بدهد در حالی که احمدی نژاد در انتخابات ٨٤ گزینه مرکزیت اصول گرایان نبود اما روحانی در دو انتخابات از حمایت مرکزیت اصلاحات بهره بود. با این احوال همین دولت مورد حمایت اصلاحات که باید مردم را ولی نعمت خود می دانست ، در داستان افزایش قیمت بنزین کمترین احترام را برای مردم قائل نشد.

به نظر زمان آن رسیده که اصلاح طلبان مسئولیت حمایت ها از روحانی و دولتش را بپذیرند و سعی نکنند با فرار به جلو رقیب را متهم کنند.

٤- در نگاه جریان انقلاب ، مردم قوام دهنده و شکل دهنده به جمهوریت نظام هستند و بر عکس جریان روشنفکری و اصلاح طلب هر گاه رای شان به صلاح جریان انقلابی نبود به آنها انگ رای پوپولیستی داده نمی شود. و رقابت انتخاباتی زیر سوال نمی رود.