به گزارش پارس نیوز، امیرابراهیم رسولی صبح شنبه ۱۶اذر  باحضور دروزارت کشور برای شرکت درانتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

وی پس از ثبت نام درجمع خبرنگاران گفت: امروز ناکارآمدی مجلس نمایان شده و چاره ای جز تحول نیست. تحول یک شعار نیست باید در عمل تحقق یابد و راه آن ورود نیروی باانگیزه و متخصص است.

این فعال رسانه ای که مدیرمسئول سایت و ماهنامه نماینده (رسانه تخصصی حوزه مجلس) نیزهست افزود: اولین اقدام برای زنده کردن وظیفه نظارتی مجلس حذف پدیده وکیل الدولگی ست. وقتی از این پدیده حرف می‌زنیم منظورمان آسیبی ست که امروز مجلس را بیمار کرده و باید آن را برطرف کرد و من مطئمنم در مجلس آینده خانه ملت را به ملت پس دهیم تا وکیل مردم باشیم.

رسولی تاکیدکرد؛ دکان وکیل الدوله ها را تعطیل می‌کنیم تا نفع دولت به مردم برسد لذا امروز باید طوری در انتخابات شرکت کنیم تا فردا به رای خود ببالیم نه اینکه دائم بنالیم.

وی در پایان گفت:  علوم سیاسی خوانده ام اما به واسطه ی تجربه ۱۲ سال حضورم در بدنه ی مجلس و تجربه اندوزی می‌دانم چنانچه وارد مجلس شوم چگونه با یک کار جمعی این وضع فشل را سامان داده و لبخند رضایت را به لبان قشر متوسط و ضعیف که امروز اکثریتند برگردانیم.

به عنوان یک جوان  تمام تلاشم را خواهم کرد تا اصلاحی که آیت الله رییسی در قوه قضاییه شروع کرد را در قوه مقننه دنبال؛ تامجلس به راس امور بازگردد

گفتنی ست رسولی متولد ۵۹ و متولد تهران است. درمجلس هشتم و نهم مشاور و رئیس دفتر حدادعادل بوده و با بسیاری از نمایندگان از نزدیک کارکرده است. وی در مجلس دهم نیز مسئولیت پارلمانی داشته و در عین حال به واسطه مدیرمسئولی سایت نماینده نسبت به  جزییات امور داخلی مجلس از صحن تاکمیسیون‌ها اشراف کامل دارد.