به گزارش پارس به نقل از ایسنا، داوود محمدی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز دو پرونده مورد بررسی قرار گرفت؛ اول پرونده ای مربوط به عملکرد دولت درباره نحوه اجرایی شدن قانون صیانت و حمایت از اتباع آسیب دیده ایرانی در خارج از کشور که گزارش آن در کمیسیون قرائت شد که پس از تصویب به هیات رییسه مجلس فرستاده می شود.

وی ادامه داد: گزارش دیگری در خصوص واردات خودروهای خارجی با ارز مرجع در کمیسیون قرائت شد که این گزارش نیز پس از تصویب در کمیسیون به هیات رییسه ارسال می شود تا برای قرائت در صحن علنی آماده شده و پس از آن به قوه قضاییه ارسال شود.