وزارت کشور در مورد حاشیه‌های پیش آمده در جلسه انتخابات تعیین نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

۱- به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، یک نفر از دبیران‌کل احزاب ملی و یک نفر از دبیران کل احزاب استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انتخاب می‌شوند.

۲- دستورالعمل انتخاب دو نماینده یاد شده ( یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی) در بهمن ماه سال ۹۵ از سوی کمیسیون ماده ۱۰ تدوین و بموجب قانون با تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است.

۳- در اجرای دستورالعمل یاد شده،‌ مراحل مختلف قانونی برای تعیین دو نماینده دبیران کل احزاب، پیگیری و جلسه انتخابات برای روز پنج شنبه مورخ ۲ اسفندماه ۹۸ اعلام گردیده است.

۴- با توجه به اینکه براساس آخرین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ، ۸۳ حزب در سطح ملی دارای مجوز فعالیت می باشند، طبق دستورالعمل، حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات، دو سوم کل احزاب؛ معادل ۵۶ نفر است و جلسه روز پنج‌شنبه با حضور۶۰ نفر از دبیران کل، آغاز به کار کرد.

۵- طبق دستورالعمل، در آغاز جلسه، هیئت رئیسه سنی انتخاب شده و سپس، هیئت رئیسه دائمی ، براساس دستورالعمل و با رای حاضرین انتخاب گردیدند. پس از استقرار هیئت رئیسه، این هیئت، مسئولیت برگزاری جلسه و اجرای انتخابات را بر عهده دارد و وزارت کشور در این زمینه مسئولیتی بر عهده نداشته است.

۶- همچنین طبق دستورالعمل، هیئت سه نفره‌ای شامل ۲ نفر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ به انتخاب این کمیسیون و دبیر کمیسیون ماده ۱۰، وظیفه نظارت بر انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ را برعهده دارد.

۷- در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ ۲ آبان ماه که با حضور ۶۰ نفر از دبیران کل احزاب برگزار شد، پس از استقرار هیئت رئیسه دائمی در جایگاه،‌ جلسه وارد دستورکار انتخابات شد و از ۱۷ نفر نامزد اولیه انتخابات به عنوان نماینده دبیران‌کل احزاب ملی، در گفتگوهای داخلی بین دبیران کل، ۴ نفر آماده رقابت نهایی شدند.

۸- با توجه به تصریح ماده ۷ دستورالعمل انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، سمت دبیرکل حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی‌باشد و دبیران‌کل باید شخصاً در انتخابات شرکت کنند. بر همین اساس در تمامی دعوتنامه‌ها و حتی پیامک‌های ارسال شده برای این جلسه، موضوع حضور شخص دبیرکل مورد تأکید قرار گرفته است. لکن در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ جهت افزایش مشارکت و حضور تمامی احزاب در جلسه انتخابات ، در خصوص عدم امکان چهار نفر از دبیران کل احزاب که مانع قانونی جهت حضور داشته اند ، تصمیم گرفته شد که قائم مقام دبیر کل در جلسه شرکت کند. البته این نظریه جنبه مشورتی داشته و تصمیم گیری نهایی بعهده هیئت رئیسه دائمی خواهد بود .

۹- در جلسه روز پنجشنبه ۲ آبان ماه نیز، هیئت رئیسه جلسه، علیرغم درخواست برخی از احزاب و علیرغم نظر توصیه ای مثبت و مشورتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، بر اجرای تصریح قانونی یادشده ناظر بر ضرورت حضور شخص دبیرکل تأکید می‌کند و انتخابات را برگزار می کند.

۱۰- با توجه به اینکه طبق ماده ۹ دستورالعمل، داوطلبان عضویت در کمیسیون با نصف بعلاوه یک رأی از مجموع دبیران کل حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند و در این انتخابات هیچ یک از چهار داوطلب ‌نهایی حدنصاب ۳۱ رأی را بدست نیاورده اند، لذا طبق دستورالعمل ، انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و مرحله‌دوم بایستی در همان جلسه برگزار گردد تا حائز اکثریت نسبی به عنوان نماینده منتخب برگزیده شود.

۱۱- با این وجود و علیرغم مجوز قانونی و تذکر هیئت نظارت، برای ادامه رأی گیری در مرحله دوم، بنا به تصمیم هیئت رئیسه، تنفس یک هفته‌ای برای برگزاری مرحله دوم انتخابات اعلام می‌شود.

۱۲- موضوع در جلسه هیئت نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسی کامل روند برگزاری جلسه انتخابات و با توجه به اینکه اعلام تنفس یک هفته ای در دستورالعمل ذکر نگردیده و می بایست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار گردد ، لذا نتایج انتخابات و تصمیم هیئت رئیسه را قابل پذیرش ندانسته و اعلام می گردد بر اساس دستورالعمل باید انتخابات طی بیست روز آینده و در زمانی که متعاقبا با تصمیم هیئت نظارت تعیین می گردد برگزار شود.

۱۳ - در خصوص انتخاب نماینده دبیران کل احزاب استانی نیز بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده ، انتخابات راس ساعت مقرر در نوبت عصر روز پنجشنبه دوم آبان‌ماه برگزار گردید . لذا با توجه به عدم نصاب قانونی جهت رسمیت جلسه ، انتخابات مذکور نیز در دور دوم طی بیست روز آینده برگزار خواهد شد.