به گزارش پارس به نقل از فارس، وزش طوفان های شدید با بادهای مخرب و همراه با رعد و برق و تگرگ های به بزرگی توپ بیس بال در ایالت های « داکوتا» ، « مینه سوتا» و « ویسکانسین» آمریکا، برق بیش از ۲۰۰ هزار منزل مسکونی را قطع کرد.

بر اساس این خبر، یک زن ۶۳ ساله آمریکایی نیز به دلیل سقوط کابل های برق کشته شده است.

طوفان های سهمگین در آمریکا از روز جمعه در داکوتا آغاز شد و با در هم نوردیدن مینه سوتا، به سمت ویسکانسین حرکت کرد. سرعت وزش بادها در این طوفان برابر با ۱۳۷ کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است و دانه های تگرگی که در پی این طوفان باریده اند نیز قطری بیش از ۱۰ سانتی متر داشته اند.

سخنگوی اداره برق آمریکا اعلام کرده است که روز گذشته (شنبه) بیش از ۲۰۰ هزار مصرف کننده برق در مینه سوتا در خاموشی به سر بردند و هزار نفر دیگر نیز در سراسر مرز ویسکانسین بدون برق بودند.

بر اساس اعلام این سخنگو، احتمال دارد به دلیل مقیاس عظیم خسارت بر جای مانده ناشی از وقوع طوفان، قطعی برق تا روز سه شنبه هفته جاری همچنان ادامه داشته باشد.