به گزارش پارس ، به نقل از ابنا، پس از اینکه عده ای در" آرژانتوی" واقع در نزدیکی پاریس به زنان محجبه حمله کردند، دیروز شنبه اول تیرماه صدها نفر از مسلمانان و حامیان حقوق بشر به این اقدام خصمانه اعتراض و تظاهرات کردند.
« ربیعه» از زنان محجبه ای است که به دلیل حجاب داشتن به وی حمله شده است. ربیعه در این تظاهرات در حالی که می‎ گریست اظهار داشت: هنگامی که به منزل برمی گشتم مورد حمله قرار گرفته است. مهاجمان حجابم را از سرم کشیدند، مرا بر زمین انداختند و با عبارت هایی همچون" عرب کثیف" و" مسلمان کثیف" مرا مورد تمسخر خود قرار دادند.

گفتنی است که تظاهرکنندگان جمعیت معترض را حدود ۱۰۰۰ نفر اعلام کردند ولی پلیس این شهر مدعی شده که تعداد معترضین از ۴۰۰ نفر تجاوز نکرده است.