به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دی شادارفیان در این دیدار حضور گسترده مردم ایران در انتخابات را بی نظیر دانست و با اشاره به دیدگاه های روحانی، دوره کنونی را فرصتی برای کشورهای غربی جهت اصلاح خطاهای گذشته خود و بهبود روابط با ایران دانست.

رکن آبادی نیز با تشکر از پیام میشل عون، به تشریح روند برگزاری سالم و دموکراتیک انتخابات در ایران پرداخت و با اشاره به حضور گسترده مردم در این انتخابات، خاطرنشان کرد: یازدهمین دوره انتخابات ریاست ایران فرصت جدیدی فراروی کشورهای منطقه و جهان جهت اثبات ادعاهای خود در حمایت از دموکراسی و مصالح ملت ها فراهم کرده است.

میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان در پیام خود، انتخاب حسن روحانی را در جریان برگزاری انتخاباتی کاملا دموکراتیک و بی نظیر در ایران دانست و با تبریک به وی، ابراز امیدواری کرد که دوران ریاست جمهوری روحانی دورانی سرشار از شکوفایی و ثبات در ایران باشد.

میشل عون در این پیام همچنین از اهتمام حسن روحانی به موضوع گفت وگو و تفاهم در راستای خدمت به صلح و ثبات در منطقه و جهان و حمایت از قضایای برحق ملت ها قدردانی کرد.