به گزارش پارس نیوز، 

فعال رسانه ای درتوئیتری نسبت به بی اعتنایی وزیرارتباطات نوشت: