به گزارش پارس نیوز، 

فریدابراهیمی درتوئیتری درباره استعفای ظریف نوشت: