به گزارش پارس نیوز، 

 در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی این طرح، محمدحسین نقوی حسینی پیشنهاد حذف ماده ای از این طرح در خصوص استانی شدن انتخابات را ارائه داد.

بر اساس این ماده، حوزه های انتخابیه در مجلس محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استانها با عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می شوند.

طبق تبصره یک این ماده، تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس تعیین گردیده است.

تبصره ۲ این ماده اعلام می کند در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان یا شهرستانهایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد  تعلق خواهد داشت.

شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیک‌ترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت  کشور الحاق می شوند.

در تبصره ۳ حوزه انتخابیه اقلیت های دینی از حکم این ماده مستثنی هستند.

پس از سخنرانی موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۷۶ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و صفر رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند.