به گزارش پارس نیوز، 

محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ی  با اشاره به اینکه کانال مالی اتحادیه اروپا خیلی دیر ایجاد شد و از نظر عملکردی ناکافی است، اظهار کرد: این اتحادیه به عنوان ضلع مهم توافق‌نامه برجام در موضع‌گیری سیاسی توقف کرده بود و هیچ اقدام عملی در تأمین منافع جمهوری اسلامی صورت نمی‌داد.

وی یادآور شد: هدف برجام، اقدام مشترک همه اعضای توافق بود که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران از حقوق مشروعش در مسئله‌های هسته‌ای چشم پوشی کند و در عوض گشایش‌های سیاسی- اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی حاصل شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی تصریح کرد: اروپایی‌ها حتی با خروج ترامپ از برجام، راه اندازی کانال مالی را چند ماه به تعویق انداختند که طبق اظهارات وزارت امور خارجه، این موضوع شروع خوبی بود، اما ناکافی است.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه امیدوارم هدف راه اندازی کانال مالی، فروش نفت در برابر غذا و دارو نباشد، تأکید کرد: این نکته به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ در حال حاضر هنوز SPV عملیاتی نشده و اینستکس حاصل آخرین عملکرد اروپایی‌هاست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی اضافه کرد: عبارت تجارت مشروع در این توافق با تفسیر‌های متفاوت از آن، محل اختلاف است. جمهوری اسلامی در نهایت خواستار فروش نفت به اتحادیه اروپا هست، اما انتظار دارد که با کانال به راه انداخته شده، درآمد حاصل از فروش آن به کشور بازگردد.

جمالی نوبندگانی یادآور شد: اگر چه اختلاف‌های سطحی میان آمریکا و اروپا وجود دارد، اما پیوند‌های عمیق سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... میان این دو طرف غیر قابل انکار است؛ همچنین از نفوذ صهیونیسم و آمریکا در هیئت حاکمه اتحادیه اروپا و سیستم‌های اقتصادی و نظامی نمی‌توان چشم پوشی کرد. پس وجوه اشتراک میان اروپا و آمریکا بیش از ارتباط این اتحادیه با ایران است و امکان توافق‌های زیرزمینی میان اروپا و آمریکا وجود دارد