به گزارش پارس نیوز، 
نظر یک کاربر فضای مجازی پیرامون کینه تمام‌نشدنی تروریست‌ها از مردم را در ادامه ببینید.