به گزارش پارس نیوز، 

سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی که شب گذشته ۱۵ دی مهمان تلفنی گفتگوی ویژه خبری بود اظهاراتی را درباره الحاق ایران به لایحه CFT بیان کرد.