به گزارش پارس نیوز، 

سفیر جدید کشور آفریقایی مالی در آغاز ماموریت خود در ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وی کرد.