به گزارش پارس نیوز، 

عباسعلی کدخدایی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: هر مصیبتی دردناک و تاسف بار است و برخی دردناک تر. دانشجویانی که آینده سازان کشور بودند امروز در بین ما نیستند. سرمایه های بزرگی که از دست دادیم.

وی در ادامه آورده است: تسلیت به دانشگاه و تسلیت به دانشجویان کشور که در غم از دست دادن هم کلاسی های خود عزادار هستند.