به گزارش پارس نیوز، 

محمدجواد ابطحی با اشاره به بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه عصر امروز، گفت: منصور غلامی در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور یافت.

وی با اشاره به اینکه جمعی از متقاضیان استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پاسخ های وی قانع نشدند، ادامه داد: با وجود این بر اساس تصمیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مهلتی دو هفته‌ ای به وزیر علوم داده شد تا مشکلات مورد نظر نمایندگان را حل و فصل کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه متقاضیان استیضاح غلامی از ۸۵ نفر به ۲۵ نفر کاهش پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به مهلت دو هفته ای به وزیر علوم، به نظر می رسد که تعداد متقاضیان استیضاح بیش از این کاهش یابد و در نهایت استیضاح غلامی منتفی شود.