به گزارش پارس به نقل از افکارنیوز؛د لیست های ائتلاف گروه های مختلف اصولگرایی را با سردرگمی مواجه کرده است.

برای کمک به مردم در انتخاب اصلح کاندیداهای شورای شهر، افکار نیوز اقدام به جمع بندی پنج لیست بزرگ و مطرح اصولگرایان شامل ائتلاف شهر امید، ائتلاف آبادگران ایران اسلامی، ائتلاف پیشرفت و عدالت، ائتلاف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت و رزمندگان و حزب الله مسجد ارک کرده است.

انتشار اسامی این افراد که بیشترین اقبال را از سوی گروه های مختلف اصولگرایی دارند، می تواند تصمیم گیری را برای شهروندان تهرانی و در بین اعلام ائتلاف های مختلف آسان سازد.