به گزارش پارس نیوز، 

سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن تکذیب مطلب منتشر شده از وزیر کشور در کانالهاى مجازى درباره فرزند ایشان نوشت:

مطلب منتشر شده به نقل از وزیر کشور در برخى کانالهاى مجازى درباره فرزندشان، مضحک و کذب است؛ خداوند به معدود افرادى که مدت هاست در پى تخریب وزیر کشور هستند آرامش عطا کند.