به گزارش پارس نیوز، 

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد با حضور در سایت نخجیر در استان ایلام ، ایستگاه راداری شهید ملکی آبدانان و سایت دینارکوه از بخش های راداری و موشکی این یکان ها بازدید کرد و میزان آمادگی آنها را ارزیابی کرد.

وی در جمع کارکنان این یکان ها گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه  برتوامندی ها و ظرفیت های داخلی، شما باید تلاش خود را چندین برابر کرده و در جهت تخصص خود توان عملیاتی را افزایش دهید.

وی همچنین ضمن تشکر از کارکنان غیور این مناطق به خاطر پیشرفت های صورت گرفته، بر حفظ و ارتقا هر چه بیشتر آمادگی آنها تاکید کرد.