به گزارش پارس ، به نقل از مهر، امیر قاسمی عضو لیست ائتلاف « شهر امید» درباره این ائتلاف گفت: البته برخی این نظر را دارند که زیاد بودن ائتلاف ها ممکن است باعث ایجاد سردرگمی برای مردم شود، اما نمی توان نکات مثبتی که زیاد بودن ائتلاف ها دارد را هم ندیده گرفت.

او افزود: یکی از نکات مثبت این ائتلاف ها ایجاد شور و هیجان بیشتر درانتخابات شوراهاست که مسئله مهمی است. البته باید در تهیه و تنظیم لیست ائتلاف ها دقت کرد تا سره از ناسره مشخص باشد و اعضای لیست افرادی متخصص و کاربلدباشند.

قاسمی درباره لزوم شرکت در انتخابات گفت: انتخابات شوراها در سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، اما نباید از اهمیت آن غافل شد و شوراها هم از لحاظ اهمیت و کارایی تفاوتی با ریاست جمهوری ندارد. مردم باید در هر دو انتخابات حضور پرشور داشته باشند و اگر کسی به نظام معتقد باشد و نسبت به مسائل اطراف بی تفاوت نباشد، حتمآ در پای صندوق های رای حاضر می شود. همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند، حضور در انتخابات تکلیف است و باعث تقویت نظام می شود.